Corona

Eindelijk zijn we weer gewoon aan het badmintonnen zonder corona beperkingen.
Ook de QR controle bij binnenkomst in de sporthal is niet meer nodig!

Zo ongeveer alle coronamaatregelen zijn opgeheven en wij kunnen weer spelen als
vanouds. Zoals in de nieuwsbrief ook al vermeld was, gebruiken we het
afhangbord niet meer en het lijkt erop dat de meeste aanwezigen dit prima vinden.
De klok zal op 20 minuten ingesteld worden en let erop dat er dan ook gewisseld
wordt, met name voor de leden die langs de kant zitten.